Strona główna » Aktualności » Praca dyplomowa studenta WEL nagrodzona w konkursie MON Kosmos i Autonomia

Praca dyplomowa studenta WEL nagrodzona w konkursie MON Kosmos i Autonomia

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską
z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej
oraz systemów autonomicznych.

 

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Innowacji płk Marcina Górki postanowiła nagrodzić łącznie dziewięć prac w czterech kategoriach Konkursu.W kategorii II – za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa:

 

I nagrodę ex aequo otrzymał absolwent Wydziału Elektroniki
Pan ppor. mgr inż. Rafał SZCZEPANIK za pracę magisterską pt.
Integracja odbiornika GPS i mapy cyfrowej z dopplerowskim systemem lokalizacji emiterów radiowych” napisaną pod kierunkiem Pana ppłk. dr. hab. Jana KELNERA.

 

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej ma za zadanie popularyzację wiedzy i inspirowanie środowiska akademickiego do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Wyróżniona praca dyplomowa poświęcona jest problematyce z zakresu radiokomunikacji, walki elektronicznej, programowania i integracji multi sensorowej Praca ma charakter praktyczno doświadczalny. Celem pracy było opracowaniu aplikacji integrującej poszczególne elementy systemu lokalizacji źródeł emisji radiowych, w skład którego wchodzą odbiornik radia programowalnego National Instruments USRP B 200 mini odbiornik nawigacji satelitarnej GPS PhidgetGPS 1040 oraz mapa cyfrowa.

ppor. mgr inż Rafał Szczepanik – archiwum własne

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOWI
ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !