Strona główna » Aktualności » Uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora ISŁ

Uroczyste przekazanie obowiązków Dyrektora ISŁ

8 stycznia 2021 r. w Wydziale Elektroniki WAT odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków  Dyrektora Instytutu Systemów Łączności. Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET w imieniu własnym i kierownictwa Wydziału podziękował płk. dr. hab. inż. Zbigniewowi PIOTROWSKIEMU za bardzo aktywną i twórczą postawę na stanowisku Dyrektora ISŁ. Podkreślił jego duży wysiłek w rozwój działalności badawczej Instytutu, czego efektem są m.in. liczne projekty badawcze realizowane aktualnie w Instytucie. Dziękując za niemal 4,5 roku współpracy życzył wielu kolejnych sukcesów oraz powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego.

W uroczystości wzięli udział również pracownicy Instytutu Systemów Łączności, którzy także złożyli podziękowania ustępującemu Dyrektorowi. Dziekan Wydziału wręczył pamiątkową statuetkę z podziękowaniami.

W spotkaniu uczestniczył również przejmujący obowiązki Dyrektora ISŁ ppłk dr hab. inż. Jan KELNER. Dziekan Wydziału Elektroniki gratulował objęcia stanowiska i życzył nowemu Dyrektorowi powodzenia i sukcesów w pełnieniu nowych obowiązków.

Poniżej przedstawiamy notkę biograficzną ustępującego Dyrektora płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego oraz ppłk. dr. hab. inż. Jana Kelnera przejmującego obowiązki Dyrektora ISŁ.

Płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej  a od roku 1998 pełni służbę jako żołnierz zawodowy na Wydziale Elektroniki. Przeszedł przez prawie  wszystkie szczeble kariery zawodowej począwszy od inżyniera, asystenta, adiunkta i obecnie, profesora WAT. Doktorat obronił z wyróżnieniem w roku 2005. Tematyka doktoratu była poświęcona zagadnieniom związanym z osadzaniem i ekstrakcją znaku wodnego w sygnale akustycznym.  Na przełomie lat 2007-2008 odbył półroczny staż naukowy typu PostDoc na University College London w zespole prof. Ingemara J. Cox’a , pioniera współczesnej techniki ukrywania danych.  W roku 2008 został laureatem międzynarodowego konkursu Nokia Mobile Rules! zorganizowanego przez firmę Nokia w Dolinie Krzemowej w USA. W roku 2009 za osiągnięcia projektowe zdobył drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Marszalka Województwa Mazowieckiego „Innowator Mazowsza”.  W roku 2013 wygrał z drugą lokatą konkurs w ramach inicjatywy MNiSW pt „Top 500 Innovators” na staż w Stanford University, gdzie miał okazję m.in. zapoznać się z najlepszymi praktykami prowadzenia, wdrażania i komercjalizowania projektów R&D. W tym samym roku obronił swoją habilitację poświęconą zagadnieniom ukrywania danych. Od września 2016 do grudnia 2020 kierował pracami Instytutu Systemów Łączności WEL WAT jako jego dyrektor. Wraz ze swoim zespołem naukowo–badawczym Walki Elektronicznej zaprojektował i wykonał wiele innowacyjnych urządzeń i systemów w tym: mikrotelefon z funkcją skrytego uwierzytelniania korespondenta radiowego MAK-1, sprzętowy token znaku wodnego dla telefonii VoIP, bezpieczny terminal VoIP  z funkcją biometrycznego uwierzytelniania i szyfrowanym połączeniem Abonent 2, system monitorowania nieautoryzowanych urządzeń i sieci bezprzewodowych Wi-Fi, terminal steganografii akustycznej,  programowy broker tożsamości głosowej abonentów,  webowy system znakowania wodnego PicWATermark, kognitywny przenośny analizator widma WRE-1, szerokopasmowy  odbiornik radiokomunikacyjny SZERSZEŃ, system wykrywania grup przestępczych w Internecie AISearcher, system ewidencjonowania ofiar katastrof i ataków terrorystycznych IDvictim.  Obecnie pełni obowiązki m.in. redaktora naczelnego czasopisma „Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania”, jest też członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Jest założycielem i przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej NATO STO IST ET-117 Data Hiding in Electronics Warfare Operations, oraz członkiem CnGE CapTech Information oraz CapTech Cyber w Europejskiej Agencji Obrony.

Ppłk dr hab. inż. Jan M. Kelner, przygodę z Wojskową Akademią Techniczną rozpoczął w 1996 r. jako podchorąży Wydziału Elektroniki. Studia w trybie indywidualnym na kierunku „fizyka techniczna”, ukończył z wyróżnieniem w 2001 r. W marcu 2003 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki, zajmując kolejno stanowiska inżyniera, asystenta, instruktora i adiunkta. Stopień doktora w dyscyplinie „telekomunikacja”, w specjalności „systemy satelitarne”, uzyskał w 2011 r. na Wydziale Elektroniki WAT. Jego rozprawa doktorska poświęcona autorskiej metodzie lokalizacji emiterów radiowych na podstawie efektu Dopplera została wyróżniona indywidualną Nagrodą Rektora WAT oraz zdobyła III miejsce w konkursie Innowator Mazowsza, organizowanym przez Marszałka województwa mazowieckiego. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja”, w specjalnościach „radiokomunikacja” i „propagacja fal radiowych” uzyskał w 2020 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Podstawą jego uzyskania był cykl 30 publikacji powiązanych tematycznie, ujętych pod wspólnym tytułem „Modelowanie kanałów radiowych jako podstawa projektowania bezprzewodowych łączy radiowych”. W latach 2015–2017 pełnił funkcję sekretarza Rady Wydziału Elektroniki oraz sekretarza i członka Komisji ds. Nauki przy tej Radzie. Od 2017 r. pełni funkcję Polish Principal Voting Member w Panelu Information Systems Technology (IST) działającego w ramach NATO Science & Technology Organization (STO). W 2018 r. odpowiadał za organizację posiedzenia Panelu IST w Warszawie. Od 2019 r. pełni funkcję CapTech non-Governmental Expert (CnGE) w EDA CapTech Communication Information Systems and Networks (w skrócie: CapTech Information). Jako uczelniany koordynator współpracy z firmą Nokia Solutions and Networks Poland, w 2019 r. doprowadził do podpisania ramowej umowy o współpracy pomiędzy WAT i Nokia. Na mocy tej umowy, firma Nokia zadeklarowała doposażyć laboratorium LTE powstające na naszym Wydziale. Ppłk Kelner jest współzałożycielem Zespołu Analizy, Modelowania i Estymacji Kanałów Radiowych (ZAMEK-R), w którym od 2020 r. pełni funkcję kierownika. Najnowszym z obszarów badań ppłk Kelnera są systemy i sieci nowych generacji (5G and beyond), w szczególności implementacja tzw. technologii 5G w aplikacjach i misjach wojskowych. Ppłk Kelner jest członkiem Polskiego Forum Nawigacyjnego, Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE i European Association on Antennas and Propagation – EurAAP. Od 2020 r. pełni funkcję Topic Editor w czasopiśmie MDPI Sensors.