Strona główna » Aktualności » Obrona rozprawy doktorskiej Pana kpt. mgr. inż. Jarosława Wojtunia

Obrona rozprawy doktorskiej Pana kpt. mgr. inż. Jarosława Wojtunia

W dniu 8 stycznia 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana kpt. mgr. inż. Jarosława Wojtunia pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji  akustycznych kanałów steganograficznych”. Promotorem pracy był płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT, a funkcję promotora pomocniczego pełnił ppłk dr inż. Jerzy DOŁOWSKI. Rozprawa została pozytywnie zrecenzowana przez dr. hab. inż. Przemysława DYMARSKIEGO, prof. PW oraz dr. hab. inż. Marka NATKAŃCA, prof. AGH. Po przedstawieniu celu, głównych tez i wyników rozprawy doktorskiej oraz wysłuchaniu recenzji, doktorant ustosunkował się do uwag recenzentów oraz odpowiedział wyczerpująco na pytania zadane podczas dyskusji. Zarówno komisja doktorska, jak i Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja (dnia 12 stycznia 2021 r.) jednogłośnie głosowały za przyjęciem uchwały o nadaniu Panu kpt. mgr. inż. Jarosławowi Wojtuniowi stopnia doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w specjalności przetwarzanie sygnałów.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!