Strona główna » Aktualności » Dr inż. Paweł SKOKOWSKI laureatem nagrody głównej w 18 edycji Konkursu o Nagrodę ABB

Dr inż. Paweł SKOKOWSKI laureatem nagrody głównej w 18 edycji Konkursu o Nagrodę ABB

Dr inż. Paweł SKOKOWSKI, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT został wyróżniony nagrodą główną w Konkursie o Nagrodę ABB za swoją pracę doktorską pt. „Efektywna metoda budowy świadomości sytuacji elektromagnetycznej w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi”. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT. Nagrody wręczono 21 maja 2021 r.

Pan dr inż Paweł Skokowski obronił rozprawę doktorską 12 grudnia 2019 r. a tytuł doktora został mu nadany 16 grudnia 2019 r. Rozprawa doktorska prezentuje autorską metodę budowania świadomości sytuacji elektromagnetycznej, która może być implementowana w systemach CR-SDR z DSA, w szczególności w sieciach MANET z węzłami kognitywnymi. W rozprawie zawarto analizę związaną z monitorowaniem widma w systemach z dynamicznym dostępem do widma z uwzględnieniem trzech aspektów tego zagadnienia: zasobów częstotliwościowych, czasu oraz geolokacji. W opracowaniu, mając na uwadze ograniczenia dotychczasowych rozwiązań różnych metod sensingu na potrzeby radia kognitywnego, zaproponowano autorską metodę monitorowania widma.
Opracowana przez dr. inż Pawła Skokowskiego kooperacyjna scentralizowana metoda monitorowania widma może znaleźć zastosowanie w nowoczesnych i nowopowstających systemach radiowych, w tym systemach piątej generacji (5G, gdzie konieczne jest zapewnienie niezakłóconej pracy wielu użytkowników przy ograniczonych zasobach widmowych). Ponadto można ją zastosować w Internecie Rzeczy (IoT), gdzie wymagana jest automatyzacja procesów konfiguracji sieci, minimalizacja interferencji i zapewnienie wymaganej niezawodności. Autorska metoda może stanowić efektywne narzędzie do wykrywania sygnałów użytkowników pierwotnych w systemach, gdzie przewiduje się wykorzystanie wspólnych zasobów widmowych przez użytkowników pierwotnych i wtórnych. Może ona również być wykorzystana przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie widmem do oceny parametrów urządzeń radiowych, przestrzegania przez użytkowników obowiązujących zasad wykorzystania widma i przydzielonych zasobów.
W Konkursie o Nagrodę ABB doceniane są najlepsze prace inżynierskie, magisterskie lub doktorskie z różnych obszarów technologii: od automatyki, przez systemy informatyczne i autonomiczne, po obliczenia rozporoszone (cloud computing). W tym roku konkurs odbył się po raz osiemnasty.

Pan dr inż. Paweł Skokowski otrzymał nagrodę główną w wysokości 30 000 PLN.

W dniu dzisiejszym Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet pogratulował wyróżnionemu zdobytej nagrody oraz życzył dalszych sukcesów naukowych.

SERDECZNIE GRATULUJEMY
PRZYZNANEGO WYRÓŻNIENIA ! ! !