Każdy z Zakładów posiada odpowiedni potencjał ludzki, wyspecjalizowane laboratoria badawcze, w których realizowana jest działalność naukowo-dydaktyczna.

Zakład Techniki Cyfrowej w zakresie działalności naukowo - dydaktycznej skupia swą działalność na:

 • projektowaniu urządzeń cyfrowych z użyciem programowalnych i specjalizowanych układów scalonych w najnowszych technologiach CMOS
 • komputerowe projektowanie urządzeń cyfrowych z programowanymi układami PLA i FPGA
 • metodach syntezy logicznej
 • systemach mikroprocesorowych
 • systemach cyfrowych czasu rzeczywistego
 • technologii internetowych, projektowaniu aplikacji internetowych
 • elementach sztucznej inteligencji.

Zakład Systemów Telekomunikacyjnych w zakresie działalności naukowo - dydaktycznej specjalizuje się w obszarach:

 • technik i systemów multimedialnych
 • urządzeń końcowych oraz systemów komutacyjnych i transmisyjnych
 • modelowania i symulacji sieci oraz protokołów komunikacyjnych, mechanizmów i procedur wsparcia jakości usług (QoS) w systemach informacyjnych
 • zarządzania zasobami w sieciach telekomunikacyjnych, interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, integracji usług w systemach informacyjnych.
 • niezawodności i technicznej diagnostyki urządzeń i systemów

Zakład Radiokomunikacji w zakresie działalności naukowo - dydaktycznej specjalizuje się w:

 • wąsko i szeroko-pasmowych systemach bezprzewodowych
 • bezprzewodowych LAN, systemach komórkowych, bezprzewodowych systemach dostępowych
 • taktycznej łączności radiowej KF i UKF, systemach satelitarnych, systemach walki elektronicznej
 • cyfrowym przetwarzaniu sygnałów
 • zastosowaniu technik komputerowych w telekomunikacji, budowie urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych
 • analizie i przetwarzaniu sygnałów dla rozpoznania i WE
 • projektowanie anten i systemów antenowych