Instytut organizuje i realizuje kursy doskonalące na zapotrzebowanie Ministerstwa Obrony Narodowej:

Program kursu doskonalącego:

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych i nowych technologii informacyjnych dla SZ RP w zakresie systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony

Dla oficerów zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia korpusu osobowego łączności i informatyki.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Kierunki ewolucji systemów informacyjnych 10 Zaliczenie
2. Zdolność sieciocentryczna Sił Zbrojnych 20 Zaliczenie
3. Nowe techniki i technologie w przewodowych sieciach telekomunikacyjnych 60 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych 30 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 24 Zaliczenie
  Razem 144  

Program kursu doskonalącego:

Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów młodszych (kod 8041007)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie aktualnie eksploatowanych w SZ RP systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony

Dla oficerów korpusu osobowego łączności i informatyki zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Wojskowe systemy łączności i informatyki 36 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Zagadnienie dotyczące osiągania zdolności sieciocentrycznych 10 Zaliczenie
4. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
5. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 20 Zaliczenie
  Razem 120  

Program kursu doskonalącego:

Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego (kod 2030005)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu organizacji i eksploatacji systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego.

Dla kogo przeznaczony

Dla oficerów młodszych zajmujących stanowiska w pionie sztabowym i zabezpieczenia.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 28 Zaliczenie
2. Zautomatyzowane systemy dowodzenia 20 Zaliczenie
3. Wojskowy system łączności i informatyki SZ RP 36 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
  Razem 114  

Program kursu doskonalącego:

Budowa wojskowych systemów łączności i informatyki (kod 8041009)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu jest aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu budowy wojskowych systemów łączności i informatyki.

Dla kogo przeznaczony

Oficerowie posiadający wykształcenie II stopnia planowani do objęcia stanowiska zaszeregowanego do stopnia etatowego majora w korpusie osobowym łączności i informatyki w grupie osobowej technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie oceny średniej z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Stacjonarny i polowy system łączności i informatyki SZ RP 38 Zaliczenie
2. Nowe techniki i technologie w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 34 Zaliczenie
3. Zarządzanie wojskowymi systemami łączności i informatyki 14 Zaliczenie
4. Bezpieczeństwo systemów łączności i informatyki 20 Zaliczenie
5. Kierunki rozwoju systemów telekomunikacyjnych 10 Zaliczenie
  Razem 116  

Program kursu doskonalącego:

Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami (kod 8000013)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie personelu wojskowego i cywilnego resortu obrony narodowej do objęcia stanowisk w organach zarządzania częstotliwościami w kraju i Polskich Kontyngentach Wojskowych.

Dla kogo przeznaczony

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na stanowiska w organach zarządzania częstotliwościami.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 2 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania zarządzania widmem częstotliwości radiowych - regulacje prawne. Zadania komórek zarządzania częstotliwościami 7 Test
2. Dokumenty normatywne z zakresu zarządzania częstotliwościami 6
3. Wymagania i procedury obowiązujące w procesie realizacji wniosków zapotrzebowań na częstotliwości. Procedury oraz formularze obowiązujące w procesie koordynacji wykorzystania częstotliwości 8
4. Metody zapewnienia kompatybilności EM 14
5. Oprogramowanie wspomagające procesy zarządzania częstotliwościami 31
  Razem 66  

Program kursu doskonalącego:

Prowadzenie analizy operacyjno-technicznej dla podoficerów (kod 8103026)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem kursu jest przygotowanie podoficerów korpusu osobowego Rozpoznanie i Walka Elektroniczna do praktycznej realizacji zadań na stanowiskach służbowych w centrach / sekcjach analizy operacyjno-technicznej.

Dla kogo przeznaczony

Dla podoficerów, specjalistów analizy-opercyjno-technicznej.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 4 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia Walki Elektronicznej 16 Test
2. Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych 22
3. Współczesne systemy dowodzenia i łączności w SZ rozpoznawanych państw 14
4. Podstawowe informacje o sygnałach radiowych 22
5. Wykrywanie sygnałów radiowych 22
6. Analiza techniczna sygnałów 22
7. Namierzanie i lokalizacja źródeł promieniowania 22
  Razem 140  

Program kursu doskonalącego:

Systemy walki elektronicznej (kod 8103006)

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517
e-mail: abajda@wat.edu.pl

Cel

Celem specjalistycznego kursu doskonalącego jest podwyższenie kwalifikacji operacyjno - technicznych z zakresu rozpoznania i Walki Elektronicznej przez oficerów zajmujących stanowiska operacyjne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych oraz stanowiska szczebla technicznego.

Dla kogo przeznaczony

Dla oficerów Rozpoznania i Walki Elektronicznej zajmujących zarówno stanowiska operacyjne jak i techniczne związane z pozyskiwaniem i analizą danych rozpoznawczych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

 • kurs doskonalący trwa 3 tygodnie w trybie stacjonarnym
 • termin realizacji zgodnie z decyzją DNiSW
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się przez pięć dni w tygodniu (sobota do dyspozycji słuchaczy na samokształcenie)
 • zajęcia prowadzone w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych
 • zaliczenie kursu na podstawie testu zaliczającego, obejmujący pełen zakres tematyczny kursu

Plan kursu

  Przedmioty Liczba godzin Forma zaliczenia
1. Zasady prowadzenia WE w SZ RP 16 Test
2. Wojskowe urządzenia oraz systemy elektroniczne rozpoznawanych państw 16
3. Metody wykrywania, analizy technicznej oraz namierzania i zakłócania sygnałów radiowych i radiolokacyjnych 32
4. Współczesne systemy rozpoznania i przeciwdziałania elektronicznego - struktura organizacyjna oraz wyposażenie w SZ RP 18
5. Zasady gromadzenia danych o rozpoznawanych obiektach i źródłach oraz zarządzanie bazami danych 18
6. Organizowanie i funkcjonowanie systemów rozpoznania w operacjach pokojowych 8
  Razem 144