Zespoły naukowo - badawcze ISŁ

Nazwa zespołu Skład zespołu Główne kierunki działalności zespołu
Zespół Walki Elektronicznej

płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT
płk dr inż. Jarosław BUGAJ
ppłk dr inż. Mariusz BEDANRCZYK
kpt mgr inż. Jarosław WOJTUŃ
płk rez. mgr inż. Ryszard BERENT
chor. Wojciech GŁĄBIKOWSKI
dr inż. Leszek KACHEL
mgr inż. Paweł KACZMAREK
mgr inż. Rafał SZADKOWSKI

OFERTA DLA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Systemy walki elektronicznej.
Systemy zakłócania i namierzania radiowego.
Systemy łączności satelitarnej.
Przetwarzanie sygnału akustycznego, mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych.
Ochrona zasobów i łączy w systemach telekomunikacyjnych.
Systemy ukrywania danych - znakujące i steganograficzne.
Zespół Inżynierii Systemów Teleinformatycznych i Telekomunikacyjnych dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI
dr hab. inż. Grzegorz RÓŻANSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT
ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER
mjr mgr inż. Krzysztof MAŚLANKA
dr inż. Joanna GŁOWACKA
dr inż. Zbigniew KUDŁA
mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
dr inż. Mirosław POPIS
dr inż. Adam SOBCZYK
dr inż. Sebastian SZWACZYK
dr inż. Marian WRAŻEŃ
mgr inż. Waldemar GRABIEC
mgr inż. Tomasz MROZEK
mgr inż. Rafał POLAK
mgr inż. Piotr SZAFRANIEC
Inżynieria systemów teleinformatycznych.
Architektury sieci IPv4 i IPv6.
Protokoły sieci teleinformatycznych.
Mobilne sieci doraźne.
Jakość usług w sieciach teleinformatycznych.
Mechanizmy wielopoziomowego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych.
Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Sieci LAN, MAN, WAN -
architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Sieci szkieletowe i dostępowe – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
Jakość usług multimedialnych w sieciach.
Modelowanie i symulacja sieci telekom. i teleinformatycznych.
Zespół Radiokomunikacji dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
dr hab. inż. Jarosław MICHALAK, prof. WAT
mgr inż. Robert KRAWCZAK
dr inż. Paweł SKOKOWSKI
dr inż. Krzysztof MALON
dr inż. Bogdan ULJASZ
mgr inż. Anna CHĘCIŃSKA-KASZUBA
mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
mgr inż. Michał KRYK
Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
Bezprzewodowe systemy dostępowe. Sieci ad-hoc, sieci samoorganizujące się.
Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.
Radio definiowane programowo i radio kognitywne.
Zarządzanie sieciami radiowymi.
Metody sensingu radiowego.
Dynamiczne zarządzanie widmem.
Procedury współdzielenia widma i efektywnego jego wykorzystania.
Mapowanie środowiska radiowego.
Projektowanie i symulacja sieci bezprzewodowych.
Bezprzewodowe sieci sensoryczne.
Zespół Techniki Cyfrowej prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET
ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
dr inż. Paweł DĄBAL
dr inż. Zbigniew JACHNA
dr inż. Jerzy PASIERBIŃSKI
dr inż. Andrzej PONIECKI
dr inż. Dominik SONDEJ
dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
mgr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
mgr inż. Jakub TYBURSKI
mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
Technika układów cyfrowych.
Metrologia odcinków czasowych.
Systemy mikroprocesorowe.
Systemy cyfrowe w bioinżynierii.
Zespół Anten
i Propagacji fal oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej
prof. dr hab. inż. Marian WNUK
prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
ppłk dr inż. Marek BUGAJ
dr inż. Rafał PRZESMYCKI
mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK
Kompatybilność elektromagnetyczna.
Propagacja fal elektromagnetycznych.
Systemy antenowe.
Zespół Analizy, Modelowania
i Estymacji Kanałów Radiowych
(ZAMEK-R)
ppłk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT
ppor. mgr inż. Rafał SZCZEPANIK
Pomiary, estymacja i modelowanie kanałów radiowych.
Lokalizacja źródeł emisji radiowej.

Zespoły naukowo-badawcze w roku akademickim 2020_2021 (pdf 125 KB)