DYREKTOR INSTYTUTU

ppłk dr hab. inż. Jan KELNER

261 839 517

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT

261 839 117

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Leszek KOWALSKI

261 839 368