DYREKTOR INSTYTUTU

płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

261 839 517

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT

261 839 117

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno – administracyjnych

mgr inż. Leszek KOWALSKI

261 839 368