Plan seminariów w Instytucie Systemów Łączności WEL
w roku akademickim 2020-2021

Seminaria_ISŁ 2020_21a (pdf 170 KB)

L.p. Autor Temat Termin realizacji Miejsce/uwagi
    Seminaria instytutowe    
1. mgr. inż. Krzysztof Sieczkowski Metoda ciągłego monitorowania zmienności czasu propagacji fali tętna w warunkach naturalnych zakłóceń 22.10.2020 MS Teams
117/47
2. płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
mgr inż. Paweł Kaczmarek
Federacyjny system wykrywania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni – prezentacja produktów projektu. 20.11.2020 MS Teams
117/47
3. kpt mgr inż. Jarosław Wojtuń Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych (seminarium doktoranckie) 27.11.2020 MS Teams
117/47
4.

dr hab. inż. Jerzy Łopatka

dr inż. Krzysztof Malon

dr inż. Paweł Skokowski

Cooperative Spectrum Monitoring for MANET Using Data Fusion and Machine Learning 15.01.2021 MS Teams
117/47
5.

dr inż. Rafał Przesmycki

ppłk. dr inż. Marek Bugaj

Antena tekstroniczna 5G – wpływ ciała ludzkiego na parametry anten mikropaskowych 17.03.2021 MS Teams
117/47
6.

dr inż. Piotr Łubkowski

dr inż. Joanna Głowacka

System zabezpieczenia radiostacji pola walki oparty na monitoringu parametrów życiowych operatora – podsumowanie wyników realizacji projektu SZARŻA 26.03.2021 MS Teams
117/47
7. ppłk dr hab. inż. Jan M. Kelner
dr. hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT
Tłumienie w radiowych łączach kierunkowych w środowiskach zurbanizowanych 23.04.2021 MS Teams
117/47
8. mgr inż. Radosław Chęciński: Sieć MANET o zwiększonej odporności na zakłócenia do zdalnego sterowania pojazdami bezzałogowymi (seminarium doktoranckie) 30.04.2021 MS Teams
117/47
9. mgr inż. Anna Kaszuba-Chęcińska: Zarządzanie warstwą fizyczną w wielozakresowych sieciach kognitywnych MANET (seminarium doktoranckie) 07.05.2021 MS Teams
117/47
10. dr inż.  Piotr Łubkowski
dr hab. inż. Grzegorz Różański
Techniki komunikacyjne w sieciach następnej generacji (NGN) - ewolucja, „nowe” koncepcje, modele analizy sieci 21.05.2021 MS Teams
117/47
11.

prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet

dr inż. Paweł Kwiatkowski

mgr inż. Krzysztof Różyc

dr inż. Zbigniew Jachna

Wielokanałowy analizator czasu i częstotliwości nowej generacji 11.06.2021 MS Teams
117/47
    Seminaria zakładowe    
1. dr inż. Piotr Łubkowski Wpływ szyfrowania na jakość komunikacji multimedialnej w sieciach heterogenicznych o ograniczonych zasobach 20.11.2020 MS Teams
22/47
2. dr inż. Dominik Sondej Analiza czynników wskazujących na rozkalibrowanie licznika czasu bazującego na dyskretnych liniach opóźniających. 26.11.2020

MS Teams

19/45

3. mgr inż. Rafał Polak Cechy funkcjonalne i możliwości aplikacyjne systemu FONET 4.12.2020 MS Teams
124/47
4. dr inż. Paweł Kwiatkowski Pomiar i generacja odcinków czasu z użyciem bloków DSP układu FPGA 17.12.2020

MS Teams/

19/45

5. mgr inż. Jakub Tyburski Predykcja momentów kalibracji precyzyjnego licznika czasu siecią neuronową 14.01.2020

MS Teams/

19/45

6.

dr inż. Krzysztof Malon

dr inż. Paweł Skokowski

Cooperative Spectrum Monitoring for MANET Using Data Fusion and Machine Learning 15.01.2021 MS Teams
117/47
7. dr inż. Zbigniew Jachna Oprogramowanie precyzyjnych liczników czasu - ocena możliwości funkcjonalnych w świetle potrzeb użytkowników 18.02.2021

MS Teams/

19/45

8.

dr inż. Piotr Łubkowski

Odprawa z kadrą ZST:

  • Zadania dydaktyczne i naukowe ZST w semestrze letnim 2020/21
  • Analiza obciążenia dydaktycznego i możliwości rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej zakładu
  • Analiza działalności publikacyjnej
  • Analiza sytuacji kadrowej – ocena ryzyk i zagrożeń w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej
19.02.2021 MS Teams
22/47
9. mgr inż. Rafał Szadkowski Problematyka lokalizacji źródła akustycznego 12.03.2021 MS Teams
117/47
10. dr inż. Rafał Szymanowski Multisim w laboratorium Układów Cyfrowych – wady i zalety 18.03.2021

MS Teams/

19/45

11. dr inż. Bogdan Uljasz Predykcja propagacji łączności jonosferycznej 19.03.2021

MS Teams/ 117/47

12. dr hab. inż. Jarosław Michalak Polityki regulacji mocy dla sieci klastrowej w obecności zakłóceń zewnętrznych. 25.03.2021

MS Teams

19/47

13. ppłk dr inż. Jarosław Krygier Możliwości funkcjonalne elementów WTi - aspekt aspekt dydaktyczny. Współpraca WTi z urządzeniami zewnętrznymi i emulatorem sieci teleinformatycznej 16.04.2021 MS Teams
22/47
14. dr inż. Paweł Dąbal Przetwarzanie sygnału akustycznego w systemie mikroprocesorowym 22.04.2021

MS Teams/

19/45

15. ppłk dr inż. Tadeusz Sondej Pomiar zużycia energii w układach mikroelektronicznych 20.05.2021

MS Teams/

19/45

16. mgr inż. Tomasz Mrozek Wykorzystanie platformy VPIphotonics w dydaktyce – koncepcja realizacji ćwiczeń 21.05.2021 MS Teams
22/47
17. dr. hab. inż. Leszek Nowosielski Wybrane metody minimalizacji elektromagnetycznej podatności infiltracyjnej urządzeń informatycznych. 10.06.2021

MS Teams

117/47

18. dr inż. Andrzej Poniecki Charakterystyka pakietu Matlab "Deep Learning HDL Toolbox' w projektowaniu rozwiązań AI 17.06.2021

MS Teams/

19/45

19. dr inż. Leszek Kachel Modulowana sonda rozpraszająca 29.09.2021 MS Teams
117/47