Dyżury dyrektora Instytutu w sprawie składania skarg i zażaleń przez pracowników i studentów odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem e-mail lub platformy Microsoft Teams. Dokładny termin spotkania na platformie Microsoft Teams należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur.

 

Aktualny plan dyżurów

Dyrektor Instytutu Systemów Łączności:

ppłk dr hab. inż. Jan KELNER – 17.02.2021 r., 19.05.2021 r., 15.09.2021, 15.12.2021 r. w godzinach 14:30 – 15:30.