Misja

Misją Instytutu Systemów Łączności jest efektywne kształcenie wojskowej i cywilnej kadry technicznej przy wykorzystaniu najnowszej bazy laboratoryjnej i audiowizualnej. Wysoki poziom przekazywanej wiedzy gwarantuje aktywny udział pracowników ISŁ w grupach eksperckich oraz projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Instytut Telekomunikacji kształtuje przyszłość wojskowej i cywilnej telekomunikacji poprzez prototypowanie i wdrażanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Instytut Systemów Łączności jest jedną z jednostek organizacyjnych Wydziału Elektroniki WAT. Działalność dydaktyczna ISŁ związana jest z:

  1. Pracą dydaktyczną na wysokim poziomie metodycznym i merytorycznym na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz gospodarki narodowej w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.
  2. Ciągłym poszerzaniem krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej w tym wymianę kadry naukowej i studentów.
  3. Planowaniem i realizacją zadań dotyczących pozyskiwania nowoczesnej infrastruktury technicznej pozwalającej na prowadzenie działalności dydaktycznej i badawczej na właściwym poziomie.